מרוץ 5X5 ק"מ

17.9.2015 בספורטק

איגוד האתלטיקה בישראל שמח להזמין קבוצות ריצה להשתתף במרוץ שליחים ייחודי 5X5 ק"מ, שיתקיים ב-17.9.2015 בספורטק, שבפארק גני יהושע, ת"א. להלן מידע על המרוץ:

השתתפות:
המרוץ הינו קבוצתי ומונה 5 רצים/ות בכל קבוצה.

מסלול המרוץ ומרחק הריצה:
מסלול המרוץ כולל הקפה אחת של 5 ק"מ, וייערך בספורטק. מסלול המרוץ יהיה מסומן לכל אורכו.
כל משתתף ירוץ 5 ק"מ.
כל קבוצה תרוץ בסך הכול 25 ק"מ.

חנייה:
החנייה היא בחניונים העירוניים ובהתאם לחוקים הנהוגים בהם. חניון רידינג, חניוני גני יהושוע, וחניון ספורטק תל-אביב. 

זינוק: 
18:00 - ספורטק

הנחיות הריצה והעברת המקל:
בסיום כל הקפה הרץ המסיים יעביר את צמיד השליחים (צ'יפ) לרץ הבא שיחל את ההקפה על אותו מסלול.

תחנות שתייה:
לאורך מסלול הריצה 5 ק"מ לא יהיו תחנות שתייה.
בסיום ההקפה תהיה נקודת שתייה ובה כוסות שתייה (בנוסף ראש הקבוצה יקבל לפני המרוץ  בקבוק מים של 1.5 ליטר).

מדידת זמנים:
מדידת הזמנים הינה קבוצתית ולכן הזמן שיימדד הינו קבוצתי, מרגע זינוק הרץ הראשון ועד לרגע סיום הרץ החמישי.
כל קבוצה תקבל צמיד עם שבב אלקטרוני, אותו יש לענוד על קרסול הרגל, ולהעבירו בין משתתף למשתתף בקבוצה.
באחריות המשתתף האחרון להחזיר את השבב לועדה המארגנת (שבב שלא יוחזר ייחוייב במאה שקלים).

פעילות לילדים:
דקות ספורות לאחר זינוק מרוץ השליחים יזנקו הילדים למרוץ אפרוחים למרחק של כ300 מ'.
במקביל למרוץ השליחים תתקיים פעילות אתלטיקט לילדים שתועבר ע"י המאמן אנטולי שפרן. הפעילות תתמקד בענפי הקפיצה והריצה (משוכות, שליחים).

פרסים וקטגוריות:
הפרס היחיד שיוענק יהיה גביע "השקעה" שיינתן לארגון שרשם למרוץ את מספר הקבוצות הגדול ביותר. למעט גביע זה, המרוץ אינו נושא פרסים אחרים.
אין קטגוריות גיל במרוץ.
קבוצה רבת משתתפים תזכה בגביע.
הרכב הקבוצות יכול להיות כלהלן
גברים.
נשים.
מעורבת גברים ונשים.

פרסום תוצאות:
לאחר סיום המרוץ יפורסמו באתר המרוץ תוצאות קבוצתיות.

הרשמה:
ראש הקבוצה יבצע הרשמה ראשונית של הקבוצה בשלמותה, או של חלק מחבריה.
בהמשך יוכל ראש הקבוצה לשנות/להוסיף/להחליף בין חברי הקבוצה.

דמי רישום:
עלות ההשתתפות לרץ /ה בכל קבוצה הינו 75 ₪ בהרשמה מוזלת.
בעת הרישום, ראש הקבוצה המבצע את הרישום יחויב ב-75X5 ש"ח = 375 ש"ח לכל הקבוצה. 
לרצים החברים במועדון RunCard  תהיה הנחה של 10 ש"ח.

מחיר ומועדי הרישום:

תאריך סיום הרשמה

מחיר ליחיד

ס"ה חיוב לקבוצה

10.9.2015*

75 ₪

375 ₪

*ההרשמה תסתיים במועד המצוין בטבלה ו/או עד להרשמת 500 קבוצות (המוקדם מבין השניים).
 למערכת הרשמה מקוונת>>>
 

כל קבוצה משתתפת תקבל סל ובו המוצרים:

  • בקבוק מים מינרלים.
  • פרי.
  • חטיף.

חולצת המרוץ:
חולצת המרוץ ניתנת לרכישה בעלות 50 ₪.

הצהרת בריאות וחלוקת ציוד לראש הקבוצה:
כל משתתף בקבוצה יהיה חייב בחתימה על הצהרת בריאות בלבד!!! טופס להצהרת בריאות ניתן להוריד מהאתר.
באחריות ראש הקבוצה לוודא מילוי והחתמת 5 המשתתפים של קבוצתו.
בעת קבלת הסל לקבוצה, מספר משתתף והשבב האלקטרוני, ראש הקבוצה מתחייב למסור את חמשת טופסי הצהרת הבריאות של המשתתפים. ללא מסירת טופסי הצהרת הבריאות לא תותר השתתפות.
חלוקת הערכה לראש הקבוצה תתאפשר ביום המרוץ משעה 16:00 מעמדת המזכירות שבשטח הכינוס.
טופס הצהרת בריאות 

שינויים בהרכב הקבוצה וביטולים:
ראש קבוצה המבקש לערוך שינוי בשמות משתתפי הקבוצה יודיע על כך למזכירות איגוד האתלטיקה עד ה-10.9.2015. ההודעה תשלח בדואר אלקטרוני על-גבי טופס שניתן להוריד מהאתר.

  • טופס שינויים יפורסם באתר ב-1.9.2015, והתקופה להעברת טופס השינויים תהיה מה-1.9.15 ועד ה-10.9.15.
  • מומלץ לא לשלוח טופס שינויים לפני ה-10.9.15 באם אין ביטחון מלא שהרכב הקבוצה הוא סופי.
  • באחריות ראש הקבוצה לוודא את סדר הרצים והתייצבותם בנקודת הכינוס בכל החלפה.
  • הרשמת קבוצה ניתן לבטל עד עד 1.9.2015 מכל סיבה שהיא ולקבל חזרה את דמי הרישום. לאחר מועד זה לא יינתנו החזרים. על ביטול הרשמה יחלו דמי ביטול בסך 50 ₪. 
  • הורדת טופס שינויים>>>

רשימת משתתפים ושם הקבוצה:
רשימת המשתתפים מפורסמת באתר המרוץ והיא כוללת את שם ראש הקבוצה, שם הקבוצה/מועדון (ברשימת המשתתפים אין פרסום של כל חמשת משתתפי הקבוצה).
שינוי שם הקבוצה יהיה אפשרי עד ה-1.9.15, על-גבי טופס ניתן להוריד מהאתר ולשלוח בדואר אלקטרוני לוועדה המארגנת.

למערכת הרשמה מקוונת>>>